Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo odebírá energii přímo z venkovního vzduchu a získané teplo využívá pro ohřev vody. Jendá se o velmi moderní zdroj vytápění, který je šetrný k životnímu prostředí i k vaší peněžence.

Výhody tepelného čerpadla

Seznamte se s hlavními důvody pro pořízení tepelného čerpadla.

Šetrná technologie

Jedná se o ekologický způsob vytápění, který nezatěžuje přírodu a je skvělou alternativou pro původní systémy na tuhá paliva.

Úspora energií

Tepelné čerpadlo získává energii z okolního prostředí, přímo ze vzduchu, a tím dokáže ušetřit značné náklady za energie v průběhu roku.

Provozní nezávislost

Zvyšující se ceny fosilních paliv nikterak neovliní provozní náklady tepelného čerpadla. S našimi tepelnými čerpadly budete nezávislí.

Uživatelský komfort

O nic se nestaráte. Tepelná čerpadla získávájí energii přímo ze vzduchu, čímž šetří vaš čas a především drahocenné energie.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je inverzní (obrácený) tepelný stroj pracující na základě stejných termodynamických zákonů jako třeba spalovací motor. Místo přeměny tepla na práci, tedy na pohyb (což realizuje motor) přeměňuje tepelné čerpadlo práci na teplo, jímž ohřívá vzduch či topné médium. Děje se tak pomocí chladiva, které je nejprve stlačeno kompresorem a poté vpuštěno do kondenzátoru, kde odevzdá své skupenské teplo. Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se..

Schéma tepelného čerpadla

Vyparník

Ve výparníku dochází k předání odebraného tepla kapalnému chladivu. Jako chladivo se používají látky s nízkou teplotou varu. Příkladem mohou být fluorované uhlovodíky

Kondenzátor

Slouží jako výměník v tepelném čerpadle, kterým se předává teplo topné vodě.

Expanzní ventil

Jeden ze čtyř základních prvků chladivového okruhu každého tepelného čerpadla. Umožňuje nastřikování chladiva do výparníku.

Kompresor

Jedna z hlavních částí chladivového okruhu. Slouží ke stlačování chladiva.

Produkt / služba

  • Lorem ipsum dolor
  • Lorem ipsum dolor
  • Lorem ipsum dolor
  • Lorem ipsum dolor

Dolor sit

Lorem Qsolar

Cena QSOLAR

Produkt / služba

  • Lorem ipsum dolor
  • Lorem ipsum dolor
  • Lorem ipsum dolor
  • Lorem ipsum dolor

Dolor sit

Lorem Qsolar

Cena QSOLAR

Montáž tepelného čerpadla

Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda nevyžaduje velký prostor ani nákladné výkopové nebo vrtné práce. Na rozdíl od tepelných čerpadel země-voda nevyžadují tepelná čerpadla vzduch-voda práci se zdrojem tepla, protože jím je pouze okolní vzduch.

Instalace jednotky trvá z pravidla 2-3 dny, jednotka nevyžaduje velký prostor jako vnitřní jednotka, zabírá přibližně 1 m2.

Kalkulačka tepelného čerpadla

Upřesněte nám ve zprávě vaši spotřebu v MWh, plochu, typ vytápění a ohřev vody.
Finální cenovou nabídku vám sestrojíme až po prvotním kontaktu.

Kontaktní údaje použijeme pouze pro komunikaci s Vámi.

14 + 10 =